Accesoris en acer inoxidable (INOX)

Els suports, els cargols i alguns components dels frens són d'acer inoxidable de qualitat marina (A4). Els parafangs també són d'acer inoxidable.