Normativa i Seguretat

Les característiques legals dels remolques nàutics.

La MMA d'un remolc fa referència a la Massa Màxima Autoritzada que permet portar al circular per la via pública, un cop carregat.

Una homologació es tracta del procediment que certifica que un vehicle, sistema o component compleixi amb les disposicions administratives i requisits tècnics pertinents que requereix l'Espai Econòmic Europeu (EEE). Es tramita per un Estat Membre.

Permís B

 • El vehicle tractor no pot excedir de 3.500kg de MMA.
 • El remolc no pot excedir de 750kg de MMA.
 • El remolc no requereix matriculació pròpia ni permís de circulació.
 • El remolc no requereix passar la ITV, encara que ha de disposar de la tarjeta d'ITV.

Permís B96

 • El conjunt vehicle tractor y  remolc no poden excedir de 4.250 kg.
 • Requereix passar una prova pràctica de control de aptituds.

Permís B+E

 • El vehicle tractor no pot excedir de 3.500kg de MMA.
 • El remolc no pot excedir de 3.500kg de MMA.
 • El remolc requereix matriculació pròpia (vermella) i permís de circulació.
 • El remolc haurà de passar la ITV.
 • Els números de identificació hauran de aparèixer en la placa del remolc.
 • Requereix un referent al sistema de acoblament instal·lat.

IMPORTANT A TENIR EN COMPTE:

 • Pel que fa el travesser del remolc, s'ha de tenir en compte que la seva longitud no pot superar el 15% de la longitud de la plataforma.
 • Els remolcs es classifiquen per la carga màxima que poden suportar, essent recomanable que no excedeixi mai del 85% de la capacitat total. També és recomanable buscar l'equilibri del remolc mitjançant la llanxa o l'eix per que la conducció sigui més estable i segura.

Si el remolc no s'equilibra correctament, és possible que el pes es concentri en la part de darrera fent que el remolc s'inclini enrere produint una falta de tracció al vehicle i aixecament de les rodes del darrere. Si el pes es troba a la zona del travesser, carregarà sobre les rodes del darrera i pot provocar problemes de frenada.

 • Comprova la pressió dels pneumàtics. Un inflat correcte assegura una bona adherència i augmenta la seva duració.
 • Verifiqui la senyalització i el connector. El mal funcionament de les llums pot ser degut a una mala connexió, un curtcircuit, una bombeta fosa o un cable defectuós.
 • Les vibracions de la conducció, amb el temps produeixen lleus afluixaments dels cargols de les rodes. Per tant és recomanable controlarles periódicament (cada 500km).
 • S'ha de tenir en compte que la distància de frenada de un vehicle amb remolc és considerablement major que sense remolc. És recomenable conduir a una velocitat moderada.

Més informació...

Permisos necessaris per portar un remolc.

Si la massa sense càrrega (MV) del vostre vehicle és inferior al doble de la massa màxima autoritzada (MMA), heu d’enganxar un remolc amb fre.


Guia per averiguar quin permís és el més adequat per les seves necessitats.

Documentació necessària segons el pes del remolc.


Repatriment de pesos d'un remolc

Exemple d'una placa identificativa d'un remolc LIDER.