S32019

Pedestal fabricat per la part posterior del casc
Càrrega útil: 1,75 - 3 Tonelades

224.00
Càrrega útil (baix) Càrrega útil (alt)
3 tonelades 1,75 tonelades
Amplada Altura mínima Altura màxima
1560 mm 600 mm 800 mm

Navega...
Màxim 5MB per fitxer i 10MB entre tots els fitxers del formulari