S32018

Pedestal fabricat per la part devantera del casc
Càrrega útil: 1,75 - 3 Tonelades

214.00
Càrrega útil (baix) Càrrega útil (alt)

3 tonelades

1,75 tonelades
Amplada Altura mínima Altura màxima
960 mm 600 mm 800 mm

Navega...
Màxim 5MB per fitxer i 10MB entre tots els fitxers del formulari