S01359

Pedestal fabricat per la part devantera del casc
Càrrega útil: 0,6 - 1 Tonelada

135.00
Càrrega útil (baix) Càrrega útil (alt)
1 tonelada 0,6 tonelades
Amplada Altura mínima Altura màxima
660 mm 600 mm 800 mm

Navega...
Màxim 5MB per fitxer i 10MB entre tots els fitxers del formulari